جلسه انتخابات نهمین شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک خراسان رضوی

باسلام و احترام بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم انجمن معلمان فیزیک استان و همکاران گرامی میرساند در راستای پیشبرد

ادامه